Газет-журналдар категориясы бойынша барлық экспонаттар тізімі - 655. Оның ішінде негізгі қордағысы - 361 , қосымша қордағысы - 294


Газет бетіндегі мақала

"Жұмысшы жолы"Машинист -Тәшкімбаев Жұмасағи (1927-2001ж)жайлы жазылған.


Газет бетіндегі мақала

"Жұмысшылардың Ильичке деген ықыласы" Бақыт жолы. Машинист -Тәшкімбаев Жұмасағи туралы жазылған . Авторы: З.Әбдуалиев. (1927-2001ж)


"Жұлдыз" журналы

"Сарышолақтың ақындық шеберлігі"Жұбаназар Асанов. 179-бетте.


"Жұлдыз" журналы

"Сарышолақ шайыр" Жұбаназар Асанов . Әкімжан Дүйсенбаев. 181-бетте.


Газет бетіндегі мақала .

"Ардақты ұстаз" Бижамал Жақсымбетова.


Газет бетіндегі мақала .

"Боевое братство"Казахстанская правда" 1 апреля 2015года. №58.(27934)


Газет бетіндегі мақала .

"Три дня в Туркестане" Актбинский вестник. Сентября 2000 года. №102.


Газет бетіндегі мақала .

"Он вчера не вернулся из боя..." "Диопозон" 15.05.2014. №20(1059)


Газет бетіндегі мақала .

"Обратная сваязь" Автор Ведущая рубрики . Майра Божбанбаева . Аргументы и факты . №41. 2012год.


Газет бетіндегі мақала

"Алғашқы шайқас" Коммунизм таңы. №47 . 16.04.1967 жыл.


Газет бетіндегі мақала

"Қамал бұзған қаһарлы сөздер" (майдан газеттерінің беттерінен) Білім және еңбек. Июнь 1965 жыл.


Газет бетіндегі мақала

"Жауынгер ағаның хаты" Ш.Қарамергенов. Коммунизм жолы. №180. 20.19.1984 жыл.


Газет бетіндегі мақала

"Көп жыл өткен соң"Т.Төреханов. Коммунизм жолы. 19.09.1972 жыл.


Газет бетіндегі мақала

"Олардың ерлігі ұмытылмайды" Ш.Қарамергенов . Коммунизм жолы. №35. 17.02.1973ж


Газет. "Путь к коммунизму".


Газет бетіндегі мақала

"Герой боев за Кандагач. Актюбинская правда. 04.06.1957год


Газет бетіндегі мақала

"Тағы да Шалқар маңына құлаған "Жұлдыз" туралы" П.В.Флоренский.


Газет бетіндегі мақала

Социалистік жол газеті №185. №103


Газет бетіндегі мақала

"Ант" Ш.Қарамергенов. Коммунизм таңы газеті. №33. 13.03.1979 жыл.


Газет бетіндегі мақала

Коммунизм таңы. №23. 23.02.1982 жыл.


Газет бетіндегі мақала

Коммунизм таңы. №56. 09.05.1965 жыл


Газет бетіндегі мақала

"Кемелденген қоғамымыздың негізгі заңы" Коммунизм таңы. №123-125. 11.10.1987жыл


Газет бетіндегі мақала

"Арада жиырма бес жыл өткен соң"Коммунизм таңы. №115. 22.09.1981жыл


Газет бетіндегі мақала

Балғасын мұнарасы. В.Афанасьев. Коммунизм жолы. 11.08.1985жыл


Газет бетіндегі мақала

"Заманымыздың бұлбұлы" Т.Төреханов. Коммунизм таңы №54. 08.05.1966жыл.


Газет бетіндегі мақала

Социалистік Еңбек Ері Жұмабек Дүйісов(1902-1976). Коммунизм таңы. Газеті. №116. 23.09.1976 жыл


Газет бетіндегі мақала

Республикалық "Қазақ тілі" қоғамы құрылтайының барша жұртшылыққа арнаған үндеуі.


Газет бетіндегі мақала

"Бұл аңыз ба, әлде шындық па?"Қ.Әлин.


Газет бетіндегі өлең

Жыр жолдары. З.Әбдуалиев.Коммунизм таңы газеті. 1971 жыл. 15 июнь №72